Terms and conditions

Deze website wordt beheerd door BYBROTHERS. Gedurende de hele site verwijzen de termen "wij," "ons," en "onze" naar BYBROTHERS. BYBROTHERS biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, onder voorwaarde van jouw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden," "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels die hierin en/of via hyperlink beschikbaar zijn gesteld. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, ga je akkoord met deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet openen of gebruik maken van enige dienst. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Door na het plaatsen van eventuele wijzigingen gebruik te blijven maken van of toegang te krijgen tot de website, ga je akkoord met die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt in je staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarigheid hebt bereikt in je staat of provincie van verblijf en dat je ons toestemming hebt gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken van jou toestemming te geven om deze site te gebruiken. Je mag onze producten niet voor enig onwettig of ongeoorloofd doel gebruiken, en je mag bij het gebruik van de dienst geen wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook om welke reden dan ook op elk moment. Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) mogelijk ongecodeerd wordt verzonden en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten en (b) wijzigingen kan ondergaan om te voldoen aan technische vereisten van verbindingsnetwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht over netwerken. Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de dienst, het gebruik van de dienst of toegang tot de dienst, of enig contact op de website via welke de dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins van invloed zijn.

SECTIE 3 - JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE

We kunnen de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze site niet garanderen. Het materiaal dat op deze site wordt verstrekt, is alleen voor algemene informatiedoeleinden en mag niet uitsluitend worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen. Het is raadzaam om primaire, meer accurate, volledige of actuele bronnen van informatie te raadplegen voordat je beslissingen neemt. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is voor eigen risico. Deze site kan historische informatie bevatten die niet actueel is en alleen wordt verstrekt voor referentiedoeleinden. We behouden ons het recht voor om de inhoud op deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om enige informatie bij te werken. Het is jouw verantwoordelijkheid om eventuele wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DIENSTEN EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk voor jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en zijn onderworpen aan retournering of uitwisseling volgens ons Retourbeleid. We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk op de website weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van elke kleur op jouw computermonitor nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten aan enige persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken of te weigeren. Dit recht kan per geval worden uitgeoefend. We behouden ons ook het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken. We kunnen op elk moment een product stopzetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door jou aan jouw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankooplimieten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in een bestelling of deze annuleren, kunnen we proberen je te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is verstrekt op het moment van plaatsing van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons eigen oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere informatie, inclusief jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we jouw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Voor meer details, bekijk ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden, maar we monitoren of controleren deze tools niet. Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige problemen die voortvloeien uit jouw gebruik van optionele tools van derden. Het is jouw verantwoordelijkheid om je vertrouwd te maken met en akkoord te gaan met de voorwaarden die worden verstrekt door de betreffende derde partij(en). Eventuele nieuwe diensten of functies die in de toekomst via de website worden aangeboden, zullen ook onderhevig zijn aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Onze Service kan inhoud, producten en diensten van derden bevatten. Links naar websites van derden op deze site kunnen je naar websites leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van deze materialen van derden of websites. Eventuele transacties of interacties met websites van derden zijn voor jouw eigen risico, en wij wijzen alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hiervoor af. Het is belangrijk om het beleid en de praktijken van derden te bekijken voordat je transacties of activiteiten met hen aangaat. Als je vragen of problemen hebt met producten van derden, neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als je reacties, feedback of andere materialen aan ons verstrekt, verleen je ons het recht om ze te gebruiken, te bewerken, te publiceren, te distribueren en te vertalen zonder beperking. We zijn niet verplicht om de reacties vertrouwelijk te houden, je hiervoor te compenseren of erop te reageren. We kunnen inhoud monitoren en verwijderen die in strijd is met onze Servicevoorwaarden of die onwettig, beledigend of aanstootgevend is. Je stemt ermee in dat je reacties geen inbreuk zullen maken op rechten van derden en geen onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zullen bevatten. Je bent als enige verantwoordelijk voor jouw reacties, en wij zijn niet aansprakelijk voor deze.

SECTIE 10 - BELASTINGEN EN INVOERRECHTEN

Omdat onze producten rechtstreeks van de leverancier in het buitenland naar de klant worden verzonden, zijn onze prijzen exclusief btw en invoerrechten. De klant is verantwoordelijk voor de invoer van het product en de betaling van eventueel toepasselijke btw en invoerrechten in het bestemmingsland.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kunnen er fouten, onnauwkeurigheden of omissies zijn in de informatie die op onze site of in de Service wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren indien nodig. We zijn niet verplicht om de informatie in de Service bij te werken of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen als gevolg van dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of omissies.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals vermeld in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken voor onwettige doeleinden, anderen te verzoeken om onwettige handelingen te plegen, regels te overtreden of inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten, anderen lastig te vallen of te discrimineren, valse informatie te verstrekken, virussen of schadelijke code te uploaden, persoonlijke informatie te verzamelen, spam of phishing-activiteiten te ondernemen, de service te gebruiken voor obscene of immorele doeleinden of de beveiligingskenmerken van de Service te verstoren. Overtreding van deze verboden kan leiden tot beëindiging van het gebruik van de Service.

SECTIE 13 - VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je erkent dat we de service van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen verwijderen of annuleren.

Je gaat uitdrukkelijk akkoord dat jouw gebruik van, of het onvermogen om gebruik te maken van, de service voor eigen risico is. De service, samen met alle producten en diensten die via de service worden geleverd, wordt geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor jouw gebruik, behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld. Wij maken geen verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal By Brothers, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, gelieerden, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren omzet, besparingen die verloren zijn gegaan, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van de service of enige producten die via de service zijn aangeschaft, zelfs als je op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in om BYBROTHERS en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerden, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door referentie, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - NIETIGHEID

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft deze bepaling toch afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden. Deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten of wanneer je het gebruik van onze site staakt. Wij kunnen deze overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen als je naar ons oordeel niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden. In dergelijke gevallen blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging, en kunnen we je de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of handhaven door ons van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Servicevoorwaarden, samen met eventuele beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de service, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Enige dubbelzinnigheid bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden, samen met eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we jou diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Als je vragen hebt over de Servicevoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@carebybrothers.com

Select your product below

Anti Dandruff Shampoo

 1. Wet hair thoroughly.
 2. Apply a generous amount of shampoo to your scalp.
 3. Massage gently to create a lather.
 4. Leave it on for a few minutes.
 5. Rinse thoroughly and repeat if necessary.
 6. For best results, use regularly.

Anti Hair Loss Shampoo

Shampoo may be used after the use of your regular shampoo.

 1. Wet hair completely.
 2. Apply the shampoo to your scalp and hair.
 3. Massage gently to lather.
 4. Let it sit for a few minutes.
 5. Rinse thoroughly.
 6. For optimal results, use regularly.

Beard Growth Kit

Step 1: Beard Comb

 • Start by gently combing through your beard to detangle any knots or tangles.
 • Use the comb to evenly distribute the products across your beard, ensuring every area is covered.

Step 2: Beard Sanitizer

 • Before applying any products, make sure your beard is clean and dry.
 • Take a small amount of the beard sanitizer and massage it into your beard and skin.
 • Leave it on for a few minutes to allow it to work its magic, promoting cleanliness and hygiene.

Step 3: Derma Roller

 • Use the derma roller on the areas where you apply the activation serum.
 • Roll the derma roller gently over your skin, applying slight pressure.
 • The derma roller helps enhance the absorption of the serum and can further stimulate hair follicles.

Step 4: Activation Serum

 • Take a few drops of the activation serum onto your fingertips.
 • Apply the serum directly to the areas where you want to stimulate beard growth or target stubborn patches.
 • Massage the serum into your skin using gentle circular motions, promoting better absorption.

Repeat these steps regularly, following the recommended usage guidelines provided with the Beard Growth Kit. Consistent use can lead to noticeable improvements in your beard's health and growth. Enjoy your journey to a fuller, more luscious beard!

Beard pen

 1. Ensure your beard is clean and dry.
 2. Apply the beard pen to sparse areas or patches.
 3. Use short, gentle strokes to mimic natural hair.
 4. Let it dry before touching or styling.

Crystal Jelly Mask

Step 1: Blend the powder with water. The powder to water ratio is 1:1,5.

Step 2: Stir the mixture until it's evenly spread.

Step 3: Cleanse your face

 • Before using the Crystal Jelly Mask, ensure your face is clean and free from any makeup, dirt, or oil.
 • Wash your face with a gentle cleanser and pat it dry with a clean towel.

Step 4: Application

 • Apply an even layer of the mask to your skin, avoiding the sensitive areas around your eyes and lips.
 • Make sure the mask covers your entire face evenly for optimal results.

Step 3: Waiting time

 • Allow the mask to sit on your face for 7-15 minutes. Check the product packaging or instructions for the specific duration.
 • During this time, the mask will work its magic, nourishing and hydrating your skin.

Step 4: Removal

 • Once the recommended time has passed, gently peel off the mask from the edges.
 • Start peeling from the bottom and slowly work your way up towards your forehead.
 • Be gentle while removing the mask to avoid any discomfort or irritation.

Step 5: Rinse and Moisturize (optional)

 • After removing the mask, you can rinse your face with cool water to remove any residue.
 • If desired, follow up with your favorite moisturizer to lock in the hydration and leave your skin feeling refreshed.

Enjoy the rejuvenating and refreshing effects of the Crystal Jelly Mask, and embrace the radiant glow it brings to your skin!

Deluxe Beardcare Kit

Step 1: Day Tonic

 • Start your day by using the Day Tonic to energize and soften your beard.
 • Take a small amount of the tonic on your fingertips and massage it into your beard and the skin beneath.
 • The Day Tonic will create a well-groomed look, making your beard feel revitalized and ready to take on the day.

Step 2: Night Elixir Beard Oil

 • Before going to bed, apply the Night Elixir Beard Oil to nourish and add shine to your beard while you sleep.
 • Dispense a few drops of the oil onto your palm, rub your hands together, and then work it through your beard, from the roots to the tips.
 • The Night Elixir Beard Oil will work its magic overnight, providing deep nourishment for a polished appearance the next morning.

Step 3: Beard Balm

 • To shape and condition your beard, use the Beard Balm as needed during the day.
 • Scoop a small amount of the balm onto your fingertips, rub it between your hands to warm it up, and then apply it to your beard.
 • The Beard Balm will promote a fuller and non-greasy finish, taming any unruly hairs and providing a well-groomed look.

Step 4: Beard Brush

 • Regularly use the Beard Brush to detangle your beard, stimulate growth, and maintain a well-groomed appearance.
 • Gently brush your beard in the direction of hair growth to remove any knots or tangles.
 • The Beard Brush will help evenly distribute the products and keep your beard looking neat and healthy.

Follow these simple steps, and your beard will be well-cared for, looking its best, and radiating confidence throughout the day and night. Enjoy your well-groomed beard!

Hair Growth Serum

 1. Apply a few drops of the serum to your scalp.
 2. Massage gently with fingertips.
 3. Leave it on and do not rinse.
 4. Use daily for the best outcome.

Silver Shampoo

 1. Wet hair completely.
 2. Apply the shampoo to your hair, focusing on areas with yellow tones.
 3. Leave it on for a few minutes.
 4. Rinse thoroughly and repeat if needed.

24K Collagen Eye Mask

 1. Ensure your under-eye area is clean and dry.
 2. Apply the eye mask gently under each eye.
 3. Let it sit for the recommended time.
 4. Gently remove the mask and discard after use.